Ziek

Zieke kinderen blijven thuis.

Verwittig de school telefonisch :
03/480.12.20 (Kesselsestwg)
0479/03.56.01 (Kriekenstraat)

Leerlingen van de lagere school bezorgen nadien een ziektebriefje aan de leerkracht. Je gebruikt de briefjes die meegegeven worden bij het begin van het schooljaar voor een afwezigheid van maximum 3 opeenvolgende kalenderdagen (weekend telt dus mee). Je vindt ze ook onderaan deze pagina terug.
Heb je de 4 briefjes al opgebruikt, dan is een doktersbriefje verplicht.
Is je kind langer ziek, ook dan is een doktersbriefje verplicht.

documenten
afwezigheidsbriefjes lagere school

0