Bestuur

schoolbestuur

Het schoolbestuur is de feitelijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Zij schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goede samenwerking tussen de verschillende schoolparticipanten.
Zij is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij beroep op de eigen begeleiding. Juridisch neemt zij de vorm aan van een VZW.
Benaming : VZW KOBA HeLi (Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Regio Lier).

Samenstelling :

  • voorzitter : de heer Danny Vandeputte
  • maatschappelijke zetel : Nooitrust 4, 2390 Malle
  • regionaal adres : Kruisbogenhofstraat 9, 2500 Lier
  • e-mailadres : voorzitter@kobaheli.be
  • ondernemingsnummer : BE 0448 528 592
  • rechtspersoon register RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen


directie

De directie staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

Mevrouw Nicole De Ridder is de directeur van de school.
Ze is bereikbaar via directeur@hfamlier.be of telefonisch via 03/480.12.20

schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.
– vertegenw. leerkrachten : An Van Dessel, Ilse Crauwels, Ann Vercammen
– vertegenw. ouders : Filip Goossens , Marie-Eve Guedier, Philipp Bollen
– vert. lokale gemeenschap : Marc Vercammen, Natasha Mat

0