Schoolreglement

In de schoolreglement treft u algemene inlichtingen over onze school zoals de organisatie van de school, de verschillende instanties, het pedagogisch project, als het volledige schoolreglement aan.
Je kan het hier downloaden.

0