Bijdrageregeling

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Evenmin een bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.
Het schoolbestuur kan een bijdrage vragen voor :

 • Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen. Voor deze categorie respecteert de school een scherpe maximumfactuur.
  Deze bedraagt 55 euro voor kleuters en 105 euro voor leerlingen lager onderwijs.
 • Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie respecteert de school een
  maximumfactuur van 520 euro per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs.
  Voor het kleuteronderwijs wordt hiervoor geen bijdrage gevraagd.
 • Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de
  maximumfacturen vallen. Deze bijdrageregeling wordt in de schoolraad besproken.

Hieronder kan je de bijdrageregeling 2023-2024 per leerjaar downloaden :
kleuters
1ste leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar

0