Visie – We zijn een school waar ieder kind zich goed, geliefd en gewaardeerd voelt

Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen. Welk pedagogisch klimaat willen we scheppen in onze school? Hoe werken we daaraan? En wat doet dit met onze kinderen?

We willen op de eerste plaats warme, begeleidende leerkrachten zijn, die tussen de kinderen staan, aanspreekbaar én toegankelijk. Leerkrachten ook die hun enthousiasme op de kinderen proberen over te brengen. De stap naar de leerkracht is voor een kind geen hoge drempel. Kinderen durven naar de leerkracht stappen. Kinderen durven hulp vragen. Kinderen voelen dat we samen werken, samen spelen. Dit zorgt voor een grotere betrokkenheid. Een kind kan pas leren als het graag naar school komt en zich goed voelt in de klas. We benaderen de kinderen op een positieve manier waardoor ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Bij elke activiteit wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de mogelijkheden en interesses van elk kind. Dat werkt stimulerend, bouwt zelfvertrouwen op. Dat daagt kinderen ook uit om iets aan te pakken dat minder evident is. Zo leren ze zichzelf kennen en ontdekken (verborgen) talenten. Ze kunnen tonen wat ze allemaal kunnen. Zo komen kinderen spontaan tot leren. We geven complimenten, stellen kinderen gerust en moedigen hen aan. We benadrukken goede dingen zodat er positieve ervaringen zijn. We vertellen dat fouten maken mag, dat wij net daarvoor er zijn voor hen. We tonen dat we zelf ook fouten maken en niet alles weten. Kinderen durven fouten maken.
‘Proberen is leren’. ‘Uit fouten kan je leren’.
We observeren, begeleiden en helpen kinderen in een één-op-één relatie indien nodig. We maken tijd voor een gesprek. Het kind krijgt het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt en dat alles bespreekbaar is. Zo voelt het zich persoonlijk aangesproken, gewaardeerd en gerespecteerd. Een kind dat zich door iedereen gewaardeerd voelt, zal ook een groter zelfvertrouwen hebben.
We hebben oog voor verschillen tussen kinderen en gaan hier met elkaar over in dialoog. We maken tijd om te luisteren naar eigen ervaringen. We laten kinderen elkaar ook voort helpen. Zo leren ze op een respectvolle manier met elkaars verschillen en gelijkenissen om te gaan. Het kind stelt zich open om te leren van en met elkaar. Om open-minded in de wereld te staan en anders-zijn OK te vinden. Het schept een vertrouwensband en een veilig gevoel voor kinderen.
We zorgen voor de nodige ontspanning, zodat kinderen kunnen ‘ontladen’. We nemen niet alles even ernstig, kunnen en durven de humor van bepaalde situaties inzien. Af en toe een grapje, een mopje, kan en mag. Humor breekt de spanning, brengt een leuke, gezellige sfeer, zorgt ook voor verbondenheid.
We vinden het belangrijk dat er rustplaatsen zijn bij ons op school, hoekjes waar kinderen zich kunnen terugtrekken, tot rust kunnen komen. Zó dat elk kind zich welkom voelt, een thuisgevoel heeft, met een eigen plekje. En dat er bovenal – voor iedereen – een gevoel van familie heerst!

Ik geloof dat kinderen nood hebben aan een leerkracht die er iedere dag opnieuw vol enthousiasme weer is. Een leerkracht waar ze zich goed bij voelen, die ze vertrouwen en waar ze graag en veel dingen bij leren. Kinderen brengen heel veel tijd door op school. Het moet voor hen een tweede ‘thuis’ zijn.

Zo kan je dit o.a. zien bij ons op school:
Rode loper op 1 september
Leerlingenraad
Leuke klasinrichting
Eigen werkjes
Moestuin
Kinderen in de kijker zetten: verjaardag, gelukzak van de week, maandpuntjes,…
Variatie in werkvormen
Bewegingstussendoortjes
Speel – tuin
Speelkoffers en kleuterfietsjes
Lezeliertje
Middagsport
Samen zingen/dansen
Ruzies uitpraten
Anti-pestbeleid
Time-out
Gesprekjes
Kringgesprekken

0