Visie – Waar geloven ruimte krijgt

Vanuit christelijke spiritualiteit
Het opvoedingsproject van onze school wordt gedragen vanuit een christelijke spiritualiteit. Als team verbinden we ons – ieder op zijn manier, en met ruimte voor dialoog – tot een manier van denken en in het leven staan die gevoed wordt vanuit christelijk gelovige bron. Dit beïnvloedt mee hoe en wat wij onderwijzen, waartoe we opvoeden en hoe we kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Enkele aspecten van christelijk geloven die wij zinvol wensen te integreren in ons onderwijs:
– Elk kind heeft zijn waarde omdat het er is.
– Elk kind zorgt ergens voor een meerwaarde voor anderen.
– Elke leerling die je in de klas hebt, doet je iets. Alles wat je doet, doe je ten dienste van je kleuters, je leerlingen.
– Goed doen voor een ander is uiteindelijk het beste gevoel dat er is. Het geeft ons voldoening wanneer we hierin slagen en we putten hier energie uit.
– We willen geloven dat elke daad van liefde een verschil kan maken.
– We streven steeds naar “beter”. We willen blijven groeien, maar met het besef dat we allen begrensd zijn.
– We nemen kinderen, ouders, collega’s,… zoals ze zijn, met hun talenten én beperkingen. Niemand is perfect.

Een katholieke school
Op basis van ons opvoedingsproject mag onze school ‘een katholieke school’ genoemd worden. Dat onze school een katholieke school is betekent niet dat alle kinderen van katholieke afkomst of achtergrond zijn. We zijn een open school. Bij ons is iedereen welkom. We verwachten wél dat wie kiest voor onze school openstaat en zich loyaal opstelt voor ons opvoedingsproject en op zijn manier deelneemt aan hoe we dit beleven op school. Ook onze leerkrachten zijn niet allen op dezelfde manier gelovig. Wel dragen zij elk op eigen wijze het christelijk opvoedingsproject van onze school en geven er mee vorm aan.
Vanuit christelijke visie laten we de kinderen op een andere wijze naar de wereld kijken, met openheid voor wat ons overstijgt, voor wat gelovigen ‘God’ noemen. Dit gebeurt in groot respect voor ieders achtergrond. We aanvaarden dat kinderen hier een eigen mening over hebben en een kritische houding aannemen. Kinderen worden gestimuleerd om een eigen visie te ontdekken.
Alle kinderen volgen de katholieke godsdienstles. We vinden het belangrijk dat alle kinderen kunnen kennismaken met Jezus en met verhalen uit de Bijbel. Er zit in elk verhaal een boodschap voor het leven, van welke overtuiging je ook bent. We proberen vanuit die verhalen te leren dat een verschillend geloof geen breekpunt mag zijn tussen mensen. Wanneer mensen kennismaken met onze school, onze school binnenstappen, kunnen ze zien dat we een katholieke school zijn. Religieuze symbolen krijgen een zichtbare plaats. Er is een goede wisselwerking en band tussen school en parochie. De persoonlijke contacten met de pastor verhogen die betrokkenheid. We maken ruimte en tijd voor religieuze vieringen. Sterke momenten in het kerkelijk jaar willen we samen vieren. Ook andersgelovige kinderen zijn hier bij aanwezig en nemen actief deel indien zij dit wensen. Als we in de klas met de kinderen bidden en danken, gebeurt dit in vrijheid en met respect. Elk kind mag hierbij aanwezig zijn op zijn manier. We hebben aandacht voor armoede en onrecht, voor solidariteit binnen en buiten de school. We steunen dan ook actief acties, kinderen voelen zich hierdoor zeer betrokken.
In onze school proberen we met elkaar te leven volgens het evangelie en op te voeden naar waarden en normen. Het is de kern van het evangelie die we willen overdragen en meegeven aan onze kinderen. Vanuit de godsdienstlessen en via de maandpuntjes trachten we te werken aan hoe we met elkaar omgaan. Zo beklemtonen we voor kinderen en ouders wat wij belangrijk vinden. Kinderen die gedrag vertonen dat niet strookt met onze christelijke waarden worden daar op aangesproken en terecht gewezen. Wij staan open voor dialoog, om er met elkaar over in gesprek te gaan. Zo werken we aan de ‘binnenkant’, de ‘ziel’ van school en onderwijs.

Ik geloof dat er in elk kind verwondering zit en het is leuk om deze naar boven te halen. Ik ben vaak ontroerd door iets wat kinderen zeggen of doen.

0