Visie – Om te leren voor het leven

Welke mensen willen wij vormen? Hoe willen we dat onze kinderen hier vertrekken? Hoe willen we dat ze in het leven staan?

Je goed voelen is de basis voor alles. Je straalt dit uit. We willen dat onze kinderen leren genieten van het leven en oog leren hebben voor de kleine dingen rondom hen. ‘Zin en plezier hebben in het leven’ is heel belangrijk. Het geeft energie en motiveert om verder te gaan. Bij tegenslagen kunnen doorzetten. Dat heb je nodig in je verdere leven. Als je iets wil bereiken in het leven, moet je ervoor werken, met vallen en opstaan. Niet te snel opgeven, ook eens iets doen wat je niet zo leuk vindt. Dat vormt je karakter, traint je doorzettingsvermogen. Je bent niet alleen op de wereld. Wij vinden het belangrijk om solidair, rechtvaardig, toegewijd en behulpzaam te zijn. Wanneer mensen elkaar helpen, voelen ze zich gedragen en gewaardeerd. ‘Vele handen maken licht werk’. Iedereen heeft wel eens hulp nodig. Iedereen heeft andere talenten. Samen kan je meer, sta je sterk!

Zo kan je dit o.a. zien bij ons op school:
Schoolfeest
Meerdaagse uitstappen
Schoolfuif
Schoolreis
Theater
SNACK, buitenschoolse activiteiten.
Gezelschapsspel: niet opgeven, uitspelen.
Aanmoedigen met tafelbeker, diploma, beloningssticker.
Leren omgaan met verliezen tijdens spel, slechte toets,…

Leren is ‘samenleven’, openstaan voor anderen en anderen waarderen. We leven in een multiculturele samenleving, dus moeten we met anderen samenwerken. Elkaar aanvaarden, elkaars cultuur en gewoontes leren kennen,… en daar flexibel en open mee leren omgaan. Dat betekent dat je je niet vastpint aan je eigen meningen en opvattingen, maar openstaat voor de meningen van anderen. We leren onze kinderen hun mening respectvol verwoorden, hun eigen fouten erkennen, hun eigen gedrag kritisch bekijken. We leren onze kinderen om niet te vlug te oordelen en te veroordelen. Kritisch zijn is een absolute noodzaak in een wereld vol impulsen en verleidingen.
Jezelf niet centraal zetten en grenzen aanvaarden. Die zijn nodig in een samenleving om structuur te krijgen en te kunnen bieden. Grenzen overschrijden kan consequenties hebben. ‘Eerlijk duurt het langst’. Eerlijkheid ligt aan de basis van een gezond leefklimaat en is belangrijk om te kunnen samenleven in een gemeenschap. Op een beleefde manier ook kunnen communiceren met elkaar. Iedereen wil met respect behandeld worden. De wereld wordt meer en meer een plaats vol verscheidenheid, op alle vlakken. Als je daarmee om kan gaan en er je plek in kan vinden, voorkom je conflicten en los je conflicten op. We vinden het belangrijk dat kinderen durven opkomen voor zichzelf in deze wereld. Durf zijn wie je bent. Durf anders-zijn. Durf zeggen dat je ergens goed in bent. Durf tevreden zijn met jezelf. Durf expressief zijn. Zo leren ze assertief te zijn, zonder te verglijden in agressief zijn.
Op deze manier leren kinderen hun verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf.
Deze weg willen we onze leerlingen tonen, op dit spoor willen we hen graag zetten. Dit mensbeeld hebben we voor ogen. Daar geloven we in en willen we graag in investeren.

Zo kan je dit o.a. zien bij ons op school:
Klastaken, reftertaken.
Vreemde culturen uitnodigen, andere godsdiensten, talen,… leren kennen.
Leren wachten
Vinger opsteken
Gedrag aanpassen aan de situatie.
Probleemoplossend denken
Brainstormen
Elkaar, kleuters, leerkrachten helpen
Respect voor materialen
Samen afspraken leren maken en naleven
Algemene regels en afspraken waaraan alle participanten zich houden.


Ik geloof dat opvoeden een werkwoord is; elke dag opnieuw; met vallen en opstaan, met positieve en negatieve ervaringen. Ik geloof in respect hebben voor elkaar, appreciatie hebben voor inzet en durf, kunnen groeien en kunnen leren als je voelt dat er iemand in jou gelooft. Een leerkracht vormt een kind niet, maar kan het wel helpen voeden en er zoveel mogelijk de juiste omstandigheden voor scheppen.

0